บทความ


 • Fabric.jpg
  วัตถุดิบสิ่งทอล้วนมีต้นกำเนิดจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ (ภาพที่ 1) โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งที่มาของวัตถุดิบสิ่งทอในปัจจุบัน เส้นใยจากพืชและสัตว์เกิดจากการรวมตัวของพอลิเมอร์ธรรม...

 • 10181428_0.jpg
  เส้นด้าย ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Yarns หรือ Thread เป็นคำสามัญที่ครอบคลุมสิ่งทอที่เป็นเส้น เส้นด้ายอาจจะเป็นเส้นเดี่ยว (Single) หรือ ควบ (Folded) ด้ายประกอบด้วยเส้นใย (fibres) หรือเส้...

 • พิมพ์ผ้า-dye-sublimation.jpg
  ผ้าผืน (Textile Fabric) คือวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นด้าย หรือวัสดุพื้นฐานหลายอย่างรวมกัน โดยอาจจำแนกตามแนวทางการผลิตได้ดังนี้ Yarns ผ้าผืนที่ผ...

 • dscf5019_r.jpg
  ข้อมูลพื้นฐานการย้อมและตกแต่งสำเร็จ นิยาม การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ เป็นการปรับปรุงคุณภาพ สร้างคุณสมบัติสำหรับใช้งาน เพิ่มความสวยงาม และทำให้พร้อมสำหรับการจำหน่าย กระบวนการฟอกย้อม...
Visitors: 14,157