เส้นด้าย

เส้นด้าย ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Yarns หรือ Thread เป็นคำสามัญที่ครอบคลุมสิ่งทอที่เป็นเส้น เส้นด้ายอาจจะเป็นเส้นเดี่ยว (Single) หรือ ควบ (Folded) ด้ายประกอบด้วยเส้นใย (fibres) หรือเส้นใยยาว (filaments นำมารวมกันเพิ่มความยาวและทำให้มีภาคหน้าตัดที่ค่อนข้างเล็ก ผลิตในกระบวนการปั่นหรือการพันโดยอาจตีเกลียวหรือไม่ก็ได้

การรวมเส้นใยสั้น หรือเส้นใยยาวเป็นสินค้าขั้นกลาง ซึ่งอยู่ในกระบวนการปั่นเส้นด้าย มีการเรืยกชื่อเส้นใยที่รวมกันหลายชื่อ เช่น sliver roving bave tops หรือ tow ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการรวมเส้นใย

 

ที่มา : thaitextile.org

Visitors: 14,157