ผ้าผืน

ผ้าผืน (Textile Fabric) คือวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นด้าย หรือวัสดุพื้นฐานหลายอย่างรวมกัน โดยอาจจำแนกตามแนวทางการผลิตได้ดังนี้

 1. Yarns ผ้าผืนที่ผลิตจากเส้นด้าย

  1. การถักและการทอ

   1. wovens การทอ ผ้าที่เกิดจากกระบวนการทอโดยมีเส้นยืน (warp yarn) และเส้นพุ่ง (filling or weft yarn) ที่ทอขัดในแนวตั้งฉากกัน และจุดที่เส้นทั้งสองสอดประสานกัน (interlacing) จะเป็นจุดที่เส้นด้ายเปลี่ยนตำแหน่งจากด้านหนึ่งของผ้าไปด้านตรงข้าม

   2. knits การถัก ผ้าที่เกิดจากการใช้เข็ม (needles) ถักเพื่อให้เกิดเป็นห่วงของด้ายที่มีการสอดขัดกัน (interlocking loops) โดยจะมีเส้นที่อยู่แนวตั้ง (Wales) และเส้นที่อยู่ในแนวนอน (courses)

   3. braids การถักเปีย

   4. open-work การถักฉลุ

  2. stitch-bonded yarns ผ้าอัดด้วยการเย็บติด

 2. Fibres ผ้าผืนที่ผลิตจากเส้นใยแบบ nonwovens

  1. felted แผ่นผ้าที่เกิดจากการสานไปมาของเส้นใย (fibrous web) มีการยึดกันด้วยการ ที่เส้นใยพันกันไปมา (mechanical entanglement) ทำให้ เกิดการยึดกันระหว่างเส้นใยด้วยลม (เช่นไส้กรอง) หรือน้ำ (เช่นผ้าเซ็ดอเนกประสงค์) หรือความร้อน (เช่น พรมอัด วัสดุการแพทย์)

  2. needled ผ้าอัด โคยเครื่องปักเข็ม (needle loom) บนแผ่นเส้นใย เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความแข็งแรง

  3. adhesive-bonded แผ่นผ้าที่เกิดจากการยึดดิตเส้นใยด้วยกาว

 3. Combinations ผ้าผืนที่ผลิตโดยเทคนิคผสม

  1. stitch-bonded webs ผ้าผืนจากการเย็บแผ่นผ้า พัฒนาจากการถักแบบ warp knit สามารถควบคุมการยืดได้ในทุกทิศทาง บ้างใช้ในสิ่งทอยานยนต์

  2. laminated ผ้าผืนจากทำวัสดุเป็นแผ่นบางๆ หลายชั้นมายึดติดกัน สามารถทำเป็นรูปทรงสามมิติโดยไม่ต้องเย็บ หรือใช้วัสดุหลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมารวมกัน


อ้างอิง

 • หน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาสิ่งทอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, วิทยาศาสตร์สิ่งทอ > ผ้า (Fabrics),www2.mtec.or.th/th/research/textile/fabrics.html

 • H.Eberle, M. Hornberger, R.Kupke, A.Moll, H.Hermeling, R.Kilgus, D.Menzer, W.Ring - Clothing Technology...from fibre to fashion fifth edition : VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL, Germany

 • Milin Patel & Dhruvkumar Bhrambhatt, NONWOVEN TECHNOLOGY, for Unconventional fabrics

Visitors: 14,157